Connected Creativity exhibition at BACC

ภาษาไทยโปรดเลื่อนลง:
Cre8 FOUNDATION presents:

“CONNECTED CREATIVITY”
a collaborative art exhibition
January 4rd – 10th, 1st and Library Floor.
Bangkok Art and Culture Centre.

Opening Reception Saturday 5th January 2013
5.00- 8.30 pm.

Cre8 Foundation is a worldwide community of artists and collaborators who inspire and unite children around the globe through collaborative art since 2008.

At the beginning of 2012, we started a collaboration with the artist residency Thaillywood in Nongketyai in Chonburi, Thailand, conducting art workshops with children at the local school.

It is our great pleasure to present our exhibition that will take place in Bangkok for the first time. CONNECTED CREATIVITY is an exhibition of global creative collaboration showing the outcome of creative workshops that have been done by kids in over 30 countries around the world.

This will be held in an exhibition space provided by Bangkok Art and Culture Centre (BACC). Opening Reception Saturday 5 January. With a special event Fundraising Silent Auction, from 10 selected art pieces and all proceeds will go directly back into the organization, allowing us to reach more kids.

SEE YOU THERE & LET’S CREATE!

For future information feel free to contact
Fon Muangkeo
Production Manager
T: 089 524 5108
fon@cre8foundation.org
www.cre8foundation.org

คลีเอท ฟาวเดชั่น ขอเสนอ
นิทรรศการ การเชื่อมต่อทางความคิดสร้างสรรค์

ในระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2556
บริเวณโถงชั้น 1 และชั้นห้องสมุด หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 เวลา 17:00 – 20:30 น.

คลีเอทฟาวเดชั่น เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีเป้าหมาย ในการ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเด็กๆทุกชาติทุกภาษาผ่านศิลปะแห่งการร่วมมือ และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันปัจจุบันได้เติบโตขึ้น เป็นประชาคมของศิลปินและอาสาสมัคร ซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลก

และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา มูลนิธิคลีเอท ฟาวเดชัน ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากบ้านศิลปิลพำนับ Thaillywood Artist Residency เพื่อทำกิจกรรม สร้างสรรค์ร่วมกับเด็กๆจากโรงเรียนหนองเกตุใหญ่ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

คลีเอทเป็นศูนย์รวมของอาสาสมัครและศิลปิน ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างแรงบันดาล ใจสร้างช่องทางให้เด็กๆจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกได้มีโอกาสสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอันจะนำไปสู่การแบ่งปันทางความคิดและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งสูความกลมเกลียวผ่านสื่อศิลปะ collaborative art

นิทรรศการศิลปะของเราจัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศิลปะในหลากหลายประเทศ เป้าหมายคือนำ เสนอความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กันของผลงานที่เกิดจากการเชื่อมต่อของพลังสร้างสรรค์จากเด็กๆกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
และพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติ อย่างยิ่งที่จะนำเสนอนิทรรศการล่าสุด ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแก่ท่าน ในครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนด้านพื้นที่จากหอศลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ซึ่งพิธีเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม เริ่มเวลา 17.00 น. พร้อมกับกิจกรรมระดมทุนประมูลเงียบ ผลงานของเด็กๆผู้เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งบริจาคผลงานและศิลปินจำนวน 10 ชิ้น โดยรายได้ทั้งหมดจะใช้เพื่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แก่เด็กๆ ในประเทศซึ่งด้อยโอกาสต่อไป

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝน (ศมนวรรณ เมืองแก้ว)
ผู้จัดการโครงการ
CRE8 Foundation
089 5245108
fon@cre8foundation.org
www.cre8foundation.org

Leave a Comment

four × 1 =